Obituaries

David Anderson Ash thumbnail

David Anderson Ash

March 3, 1931 - April 26, 2021

Visitation:
Monday, May 3, 2021

Clynt Edwin Tope thumbnail

Clynt Edwin Tope

March 31, 1982 - April 21, 2021

Service:
Friday, April 30, 2021

Betty E. Backensto-Paramore-Lomax-Ditwiler thumbnail

Betty E. Backensto-Paramore-Lomax-Ditwiler

February 17, 1920 - April 25, 2021

Service:
Saturday, May 1, 2021

Betty Marie Wheeler thumbnail

Betty Marie Wheeler

March 10, 1928 - April 25, 2021

Visitation:
Thursday, April 29, 2021

Harold D. Simpson thumbnail

Harold D. Simpson

October 5, 1930 - April 23, 2021

Visitation:
Thursday, April 29, 2021